Witamy na stronie
Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum
w Tumlinie

Dzienny rozkład zajęć lekcyjnych w tym roku:
1. 7.45 - 8.30
2. 8.35 - 9.20
3. 9.30 - 10.15
4. 10.20 - 11.05
5. 11.25 - 12.10
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50.


Dowóz uczniów w pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015


Od 1 października 2013 r. do 30 września br. nasi uczniowie ubezpieczeni są w firmie Gothaer
(nr polisy INP 265047).
Zakres ubezpieczenia dostępny w zakładce "Ubezpieczenia".

Co u nas nowego?

Szkoła Współpracy 19.09.2014
W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła przystąpiła do nowego, ogólnopolskiego, systemowego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. W projekcie bierze udział zarówno szkoła podstawowa jak i przedszkole w Tumlinie. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. otoczenia szkoły – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Rozpoczął się w marcu 2013 r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników. Cele szczegółowe projektu to:
  • Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli
  • Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych
  • Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę
  • Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu
  • Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli
  • Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego
Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.
Więcej informacji na stronie projektu Szkoła Współpracy

Copyright © 2008-2011 by www.szkolatumlin.pl - All right reserved!